Het hanteren van overkoepelende speellimieten is volgens Minister Weerwind bij nadere beschouwing geen realistische optie. Met name in verband met de technische en privacy-gerelateerde aspecten zijn site-overstijgende speellimieten niet haalbaar.

Eerder voorstel in maart

Tony van Rooij van het Trimbos-instituut stelde in het voorjaar voor (in het programma Kassa) om overkoepelende speellimieten in te stellen. Dit zou beter zijn dan een maximale speelduur of maximale storting per online casino. De limieten zouden dan centraal geregistreerd moeten worden en gelden voor alle legale kansspel- aanbieders in Nederland. Minister Weerwind liet later weten dit voorstel te gaan onderzoeken. 

Ksa doet onderzoek naar limieten

Begin augustus publiceerde de Kansspelautoriteit haar onderzoek naar limieten bij 21 Europese landen. Ook werd er een onderzoek gedaan door Regulus Partners in opdracht van het Ksa naar de speellimieten in de volgende landen: Noorwegen, België, Duitsland, Spanje, en het Verenigd Koninkrijk. De conclusie was dat één limiet voor alle spelers niet werkt.

Overkoepelende speellimieten niet uitvoerbaar 

In het Commissiedebat Kansspelen heeft minister Weerwind aangegeven dat het maatschappelijk ongewenst is als spelers bijvoorbeeld een speellimiet kunnen instellen van 24 uur per dag, of dat ze kunnen instellen dat ze € 100.000 per maand kunnen storten. Er zijn volgens hem 3 manieren om dit in de hand te houden:

  1. Overkoepelende limieten
  2. Het vastleggen van een harde bovengrens
  3. Gedragswetenschappelijke framing

De eerste manier, de overkoepelende limieten, zijn volgens hem niet uitvoerbaar, want internationaal onderzoek toont duidelijk aan dat de oplossing in de twee andere opties ligt. 

Privacy en technische belemmeringen

Privacy belemmeringen zijn de belangrijkste reden waarom implementatie hiervan niet kan, aldus Weerwind. Bovendien heeft (nog) geen enkel Europees land overkoepelende limieten ingesteld. Duitsland, waar ze wel proberen een overkoepelend limiet in te voeren, werkt het bovendien nog niet.

Wat betreft de technische haken en ogen beloofde de minister de commissieleden dat ze in november een brief met meer informatie hierover zullen ontvangen. 

De focus van Weerwind zal dus liggen op de twee andere oplossingen. Hij wil de implicaties van een maximale bovengrens per aanbieder onderzoeken. Ook wil hij verkennen hoe je middels vooraf ingestelde waardes gokkers in de richting van een verstandige keuze stuurt. En tot slot gaf hij aan ook sterk in te willen zetten op verslavingspreventie.