Minister Franc Weerwind laat de kamer weten aan een wetsvoorstel bezig te zijn om ongerichte gokreclames te verbieden. Het proces is in gang gezet en de minister wil het wetsvoorstel deze zomer af hebben. De uiteindelijke toepassing van de wet zou naar schatting pas over 1,5 jaar zijn.

In december vorig jaar stemde de Tweede Kamer voor een verbod op gokreclames. Dit was een dag nadat minister Dekker te kennen had gegeven dat een verbod toch te voorbarig was. Hij vond dat er zeker actie moest worden ondernomen tegen de overdaad aan gokreclames. Dit was al een tijd een punt van discussie in de politiek en velen stoorden zich aan de overvloed van gokreclames in de publieke ruimte. Met name online en op de televisie liep het de spuigaten uit.

Sindsdien is de post van minister Dekker overgenomen door Franc Weerwind. Hij beloofde begin dit jaar de kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de aangenomen motie. Dit beloofde hij de doen via een brief aan de Tweede Kamer die voor april gepresenteerd zou worden. 

Stand van zaken

Uit de brief, die vandaag naar de Kamer is gestuurd, blijkt dat minister Weerwind de motie spoedig om wil zetten in een wet. Zo somt hij kort op wat zijn concrete plannen zijn:

Ik zet mij in dit kader maximaal in om zo spoedig als mogelijk te komen tot nadere beperkingen van reclame voor risicovolle kansspelen, inclusief een verbod op ongerichte reclame. De wijzigingen van wet- en regelgeving bezie ik uiteraard in het licht van de doelstellingen van de Wet Kansspelen op afstand. Concreet betekent dit het volgende:

Ik streef naar een voorstel voor een wijziging van de Wet op de kansspelen voor de zomer;

In afwachting van de wetswijziging pas ik het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aan, waarbij ik ernaar streef deze voor de zomer ter consultatie voor te leggen;

Ik pas de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aan, waarbij ik streef naar inwerkingtreding in juni;

Ik heb afspraken met de sector gemaakt om vooruitlopend op aanpassing van de wet- en regelgeving kansspelreclames op korte termijn verder te beperken.

Uitvoering moties kansspelen op afstand over reclame, waarschuwende tekst en deelname door jongeren tijdens corona

Rolmodellen in gokreclames worden niet langer geaccepteerd

Duidelijk wordt ook dat de minister wil dat de rolmodel functie eraf gaat. Hij zegt daarover in het FD op 17 maart:

“De wet stelt normen voor het gebruik van rolmodellen. Ze mogen niet gericht zijn op jongeren die 25 jaar of jonger zijn. Maar we zien dat de sector de grenzen oprekt. Ze gebruiken niet een bekende voetballer van dit moment, maar ex-voetballers die nog steeds heel populair zijn bij een jong publiek. Mijn conclusie is dat we scherpe, heldere normen moeten stellen. Dus gaan we stoppen met rolmodellen.”

Reactie uit de Branche

Op de website van VNLOK (Vergunde NederLandse Online Kansspelaanbieders) staat een persbericht als reactie op het bericht van minister Weerwind. Hieruit valt op te maken dat de zelfregulerende aanpak vanuit de branche wordt gezien als succesvol.

“Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en in constructief overleg met de sector echt vooruitgang geboekt om tegemoet te komen aan de maatschappelijke onrust. We nemen stevige stappen, waarin ruimte blijft om online – waar gericht adverteren wel mogelijk is – de kanalisatiedoelstelling te verwezenlijken. Daarnaast moet er een echt offensief komen tegen illegale partijen, die bonussen tot in de hemel aanbieden.”

Helma Lodders, voorzitter VNLOK