Deze week is er in de Kamer besloten dat de Kansspelbelasting wordt verhoogd met 0,3% naar 29,3%. Deze verhoging zal naar de staatskas vloeien en dient een gat te vullen dat is ontstaan omdat de hogere motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers van de baan is.

Hogere motorrijtuigenbelasting van de baan

In het nieuwe Belastingplan 2023 was namelijk een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers opgenomen. Nu hebben ze echter plotseling besloten om die verhoging van de motorrijtuigenbelasting op bestelbusjes van ondernemers niet door te laten gaan. Dit om de huidige lastendruk voor ondernemers te verlichten.

Kansspelbelasting hoger om financieel gat te dichten

De verantwoordelijke staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij (CDA) is vervolgens naarstig op zoek gegaan naar andere bronnen om het gat te dichten. Dat heeft hij gevonden door onder andere een verhoging van de kansspelbelasting. De belasting op gokken stijgt van 29% naar 29,3%; dat is te lezen in een nota van wijziging:

“Met de in deze nota van wijziging opgenomen wijziging van artikel 5 van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) wordt het algemene tarief van de kansspelbelasting structureel verhoogd met 0,3 % tot 29,3 %, zoals toegelicht in het algemeen deel van deze nota. Ingeval degene die bij een kansspel als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, Wet KSB de prijs verschuldigd is de belasting voor zijn rekening neemt, komt deze verhoging tot uitdrukking door de prijs te vermenigvuldigen met 100/70,7 in plaats van met 100/71.”

Geen veranderingen voor spelers

De verhoging van de kansspelbelasting heeft geen directe consequenties voor de spelers. Sinds de Wet Kansspelen op afstand in werking is, is de belastingplicht verschoven van de consument naar de legale goksites. De online casino’s kunnen uiteraard deze verhoging wel doorberekenen aan hun spelers door bijvoorbeeld de bonussen of de RTP te verlagen.

Motie aangenomen 

Vorige week is er een motie aangenomen die een verlaging van de kansspelbelasting van 29% naar 25% tegengaat. Rudmer Heerema (VVD), indiener van de motie, wil dat dit extra geld aangewend wordt voor onder andere het bestrijden van kansspelverslaving in Nederland.

Reacties brancheverenigingen

Brancheverenigingen zoals VAN Kansspelen, NOGA, en VNLOK hebben unaniem aangegeven “onaangenaam verrast” te zijn door de verhoging van de kansspelbelasting:

“We zijn onaangenaam verrast door dit besluit dat zonder enige samenspraak met de sector via de krant tot ons moet komen. Wij zijn bezorgd dat de stijgende lastendruk zal leiden tot een minder aantrekkelijk vergund aanbod en stijging van het aandeel consumenten dat zich zal wenden tot illegale alternatieven. We zullen hierover op korte termijn het gesprek aangaan met de verantwoordelijke bewindspersonen.”

Peter-Paul de Goeij namens NOGA, VNLOK, VAN Kansspelen