Bij Catena Media (zoals hieronder gedefinieerd) verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers op onze websites ("u"). Wij spannen ons in om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, deze veilig te bewaren en de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. 

Catena Media houdt zich bezig met performance marketing en online lead generation, vanuit het hoofdkantoor in Malta en dochterondernemingen in diverse andere landen.

Hoe dit beleid werkt

Het doel van dit beleid is uit te leggen wanneer, waarom en hoe wij informatie verwerken die op u betrekking kan hebben ("persoonsgegevens"). Het beleid verschaft ook belangrijke informatie over uw wettelijke rechten. Dit beleid is niet bedoeld ter vervanging van de voorwaarden van enig contract dat u met ons hebt, noch van de rechten die u zou kunnen hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Klik op een onderwerp in de onderstaande lijst om meer te weten te komen over afzonderlijke onderwerpen door de verschillende links te volgen. Wij hebben de secties van het beleid van een label voorzien om het u gemakkelijk te maken naar de voor u meest relevante informatie te navigeren. 

Inhoud

 1. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
 5. Internationale doorgiften
 6. Directe marketing
 7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 8. Wat zijn uw rechten?

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens? 

Catena Operations Ltd ("Catena Media", "wij", "ons" en als), Quantum Place, Triq Ix Xatt Ta Xbiex, Gzira, GZR 1338, Malta is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens (uw "Verwerkingsverantwoordelijke"). Onder Verwerkingsverantwoordelijke wordt verstaan de onderneming die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat, hoewel wij hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van uw persoonsgegevens, informatie kan worden bewaard in databanken die toegankelijk zijn voor andere bedrijven. Bij de toegang tot uw persoonsgegevens zullen alle bedrijven de in dit beleid uiteengezette standaarden naleven. Zie ook sectie 4 hieronder.  

Catena Media is een groep bedrijven met dochterondernemingen in verschillende landen, bijvoorbeeld in de Europese Unie, Australië, Japan en de Verenigde Staten.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersna(a)m(en)
 • Datum van inschrijving
 • Wachtwoord
 • Geslacht 
 • Leeftijd
 • Beroep 
 • Inhoud die u indient, zoals berichten, opmerkingen, persoonlijke voorkeuren, meningen, klachten, chats.
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Website gebruik
 • Cookie en andere online identificatiemiddelen (lees meer in ons Cookiebeleid)
 • U kunt ervoor kiezen om andere informatie rechtstreeks aan ons te verstrekken of wij kunnen andere informatie van u verlangen.  Wij kunnen bijvoorbeeld andere informatie verzamelen wanneer u besluit contact met ons op te nemen via onze klantenservice, wanneer u gebruik maakt van het forum, indien wij dat beschikbaar stellen, of wanneer u anderszins met ons communiceert. Wij kunnen bijvoorbeeld andere informatie verzamelen wanneer u deelneemt aan een van onze aanbiedingen of wanneer u besluit contact met ons op te nemen of wanneer u contact met ons opneemt via sociale media of een andere toepassing van derden (uw sociale media serviceprovider  of de toepassing van derden kan u toestaan informatie met ons te delen - als u ervoor kiest om te delen, wordt u over het algemeen door uw sociale media provider verteld welke informatie zal worden gedeeld).

3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens? 

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt informatie rechtstreeks van u wanneer u gebruik maakt van onze diensten of onze websites bezoekt. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens gegevens om:

 • uw account en abonnementen aan te maken en te beheren
 • de diensten waarop u geabonneerd bent aan te bieden, te onderhouden, te verbeteren en te personaliseren  
 • u dienstinformatie te sturen over uw account en abonnementen, bijvoorbeeld om u informatie te sturen over, of attent te maken op, eventuele wijzigingen in de diensten waarop u zich hebt geabonneerd
 • indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, direct marketing berichten en andere soorten promotionele communicatie te sturen, bijvoorbeeld per e-mail, SMS, sociale media (bijv. op Facebook, Telegram, Whatsapp) met betrekking tot producten of diensten van Catena Media Group en haar reclamepartners (zoals gedefinieerd in Sectie 4 hieronder). U kunt zich op elk moment uitschrijven. Zie ook sectie 6 voor meer informatie over direct marketing.
 • onze marketingcommunicatie te verbeteren, kunnen wij een soortgelijke technologie als cookies gebruiken om te bevestigen of u een marketing-e-mail hebt geopend of op een link in de e-mail hebt geklikt
 • anderszins met u te communiceren en op uw vragen te reageren, bijvoorbeeld via onze klantenondersteuning 
 • informatie in onze systemen en databanken te analyseren om de manier waarop wij ons bedrijf en onze websites beheren, te verbeteren aan de hand van gebruikersvoorkeuren, om een betere dienstverlening en gebruikerservaring te bieden
 • advertenties die u van ons en onze reclamepartners ontvangt, te verbeteren en doelgerichter te maken 
 • doelgroep-segmentatie en mediacampagnes uit te voeren
 • u te registreren voor een chatforum of community, indien wij die beschikbaar stellen, waarin u commentaar kunt geven
 • als wij deze beschikbaar stellen, controleren of u in aanmerking komt voor onze bonussen en aanbiedingen
 • indien wij deze beschikbaar stellen, het houden van wedstrijden, enquêtes en competities 
 • problemen met onze diensten te begrijpen, te diagnosticeren en op te lossen
 • onze wettelijke verplichtingen na te komen of rechten uit te oefenen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de in deze Sectie 3 genoemde doeleinden en wanneer wij ervan overtuigd zijn dat:

 • u ons toestemming hebt gegeven om de gegevens op die manier te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u hebt gevraagd of toestemming hebt gegeven om direct marketing van ons te ontvangen; of
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter ondersteuning van 'gerechtvaardigde belangen' die wij als bedrijf hebben (bijvoorbeeld om bepaalde communicatie van ons te ontvangen, om de onderliggende persoonsgegevens die via cookies zijn verzameld te analyseren en te delen voor analytische en reclamedoeleinden, om onze producten of marketingcommunicatie te verbeteren, of om analyses uit te voeren over onze datasets, of om te reageren op uw vragen via onze klantenservice, indien wij die beschikbaar stellen), op een manier die evenredig is en uw privacy respecteert. 
 • er een wettelijke basis is voor de verwerking die wordt gevormd door de noodzaak om aan uw verzoeken en/of onderhandelingsrelaties te voldoen, zoals in de gevallen van registratie en/of uitvoering van een mandaatcontract 

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij werken met veel derde partijen om ons bedrijf te helpen beheren en diensten te leveren. Deze derden kunnen van tijd tot tijd toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben: 

 • aanbieders van mail- en sms-toepassingen, die namens ons persoonsgegevens verwerken als gegevensverwerkers 
 • plugin-aanbieders en hosts, die namens ons persoonsgegevens verwerken als gegevensverwerkers
 • chatbotplatforms en -providers, die namens ons persoonsgegevens verwerken als gegevensverwerkers
 • andere dienstverleners (bijv. providers van clouddiensten, hostingproviders, authenticatieproviders, enz.), die namens ons persoonsgegevens verwerken als gegevensverwerkers
 • dienstverleners op het gebied van analyses en cookies (en soortgelijke technologieën), die persoonsgegevens ook voor hun eigen doeleinden verwerken als verwerkingsverantwoordelijken. Raadpleeg ons Cookiebeleid als u meer wilt weten over hoe wij cookies gebruiken en hoe u kunt voorkomen dat deze aanbieders toegang krijgen tot uw persoonsgegevens
 • advertentiepartners (bijv. advertentienetwerken zoals externe advertentieservers, advertentiebureaus, leveranciers van advertentietechnologie en onderzoeksbureaus, partners in affiliate links) die persoonsgegevens ook voor hun eigen doeleinden verwerken als verwerkingsverantwoordelijken. Deze worden geïdentificeerd via ons cookie-toestemmingsbeheerplatform. Lees hun privacybeleid om erachter te komen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken
 • applicaties van derden of sociale media diensten (bijvoorbeeld Facebook of Telegram Messenger, Whatsapp messaging) die persoonsgegevens ook voor hun eigen doeleinden verwerken als verwerkingsverantwoordelijken. Deze kunnen op verschillende manieren met de site worden geïntegreerd (wij kunnen bijvoorbeeld social media berichten of chatbots op onze site, sociale media-accounts of groepen integreren om u in staat te stellen met ons en de site te communiceren of u anderszins diverse mededelingen te sturen), waardoor wij sommige van uw persoonsgegevens verzamelen of de sociale mediaprovider of toepassing van derden sommige van uw gegevens ontvangt (zie meer in Sectie 1 hierboven)
 • betalingsverwerkers en gateway-providers die persoonsgegevens ook voor hun eigen doeleinden verwerken als verwerkingsverantwoordelijken. Lees hun privacybeleid om te weten te komen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken
 • de derde partij gaming operator(s) van uw keuze, die gemachtigd is/zijn om online weddenschappen in te zamelen en die, als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, uw persoonsgegevens als geregistreerde gebruiker ontvangen op basis van uw voorafgaand verzoek (bijv. activering van de Multi-registratiedienst, zoals geïllustreerd in Sectie 3 hierboven). Lees hun privacybeleid om meer te weten te komen over hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
 • onze dochterondernemingen binnen de Catena Media Group, gevestigd binnen of buiten de EU/EER, voor interne administratieve en marketingdoeleinden. De doorgifte van persoonsgegevens zal onderworpen zijn aan de overeenkomsten inzake gegevensoverdracht binnen de Catena Media- groep en op basis van ons gerechtvaardigd belang en uw toestemming, wanneer zij worden doorgegeven aan een andere dochteronderneming van de Catena Media Group voor haar eigen marketingdoeleinden.
 • wetshandhavingsinstanties en gegevensbeschermingsautoriteiten, indien wij verplicht zijn tot openbaarmaking om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze belangen of veiligheid te beschermen.
 • in het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen, kopen of reorganiseren, of indien onze activa worden overgenomen door een derde partij, met inbegrip van toekomstige verkopers of kopers.

5. Internationale doorgiften

Internationale doorgifte betekent dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie. 

Zoals uiteengezet in Sectie 4 hierboven, kunnen wij toegang tot uw persoonsgegevens verlenen aan derden die zich buiten de Europese Unie kunnen bevinden. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat de doorgifte van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en, in het bijzonder, dat er passende waarborgen van kracht zijn, zoals de door de Europe Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken indien wij een wettelijk of bestuursrechtelijk verzoek ontvangen van een buitenlandse wetshandhavingsinstantie buiten de Europese Unie.  

Wij zullen altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke internationale doorgifte van informatie wordt beheerd om uw rechten en belangen te beschermen. Alle verzoeken om informatie die wij ontvangen van rechtshandhavingsinstanties of regelgevende instanties zullen zorgvuldig worden gecontroleerd voordat persoonsgegevens worden vrijgegeven.

U hebt het recht om ons om meer informatie te vragen over de waarborgen die wij, zoals hierboven vermeld, hebben ingebouwd. Neem contact met ons op (zie Sectie 8) indien u meer informatie wenst. 

6. Directe marketing 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u directe marketingcommunicatie te sturen over producten en diensten die de Catena Media Group en haar reclamepartners aanbieden met betrekking tot bijvoorbeeld online casino, sportweddenschappen en financiële diensten. Dit kan zijn in de vorm van e-mails, SMS, Whatsapp, Facebook of Telegram messenger, of gerichte onlineadvertenties.  

Het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens met als doel u elektronische marketingberichten te sturen, gebeurt op basis van uw toestemming om dergelijke berichten te ontvangen. Indien toegestaan door de wet, zal dit gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang (zie Sectie 3 hierboven). Mits wij uw toestemming hebben ontvangen, zullen wij een beroep doen op derden om ons te helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (zie Sectie 4 hierboven).

Nadat wij uw toestemming hebben verkregen om u elektronische marketingberichten te sturen, hebt u ten alle tijde het recht om aan te geven dat u zich wilt afmelden voor het ontvangen van verdere elektronische marketing. U kunt hiervoor de "opt-out"-link gebruiken die u in alle direct elektronische marketingberichten aantreft, of u kunt contact met ons opnemen (zie Sectie 8).

Wij nemen maatregelen om directe marketing tot een redelijk en evenredig niveau te beperken, en u mededelingen te sturen waarvan wij denken dat ze voor u van belang of relevant kunnen zijn, op basis van de informatie die wij over u hebben.  

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in Sectie 3 van dit beleid genoemde doeleinden. 

In sommige omstandigheden bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen of zolang wij een contractuele verplichting met u hebben (bv. als u een geregistreerde gebruiker bent).

In verband met onze marketing- en targetingactiviteiten zullen wij uw gegevens verzamelen en verwerken totdat u uw toestemming voor het verzamelen ervan hebt ingetrokken. Zie ook Sectie 8 hieronder.

Wij hanteren een dataretentiebeleid voor de persoonsgegevens die onder onze zorg vallen. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze veilig worden verwijderd of anoniem worden gemaakt.

8. Wat zijn uw rechten? 

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer informatie over elk van deze rechten vindt u in de tabel hieronder.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door een brief te sturen naar Catena Media op het in Sectie 1 hierboven vermelde adres.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve nota te nemen van het volgende

Rechten

Wat betekent dit?

Inzage

U kunt ons vragen om:

 • te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • u een kopie van die gegevens geven;
 • u te voorzien van andere informatie over uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld welke gegevens we hebben, waarvoor we ze gebruiken, aan wie we ze bekendmaken, of we ze buiten de EU doorgeven en hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, welke rechten u hebt, hoe u een klacht kunt indienen, waar we uw gegevens vandaan hebben en of we geautomatiseerde besluitvorming of profilering hebben uitgevoerd, voor zover die informatie nog niet in dit beleid aan u is verstrekt. 

Rectificatie

U kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. 

Wij kunnen trachten de juistheid van de gegevens te verifiëren alvorens deze te rectificeren.

Wissen van gegevens

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen, maar alleen wanneer:

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld; of

 • u uw toestemming hebt ingetrokken (wanneer de verwerking op toestemming was gebaseerd); of

 • na een succesvol recht op bezwaar (zie "Bezwaar" hieronder); of

 • deze onrechtmatig zijn verwerkt; of

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wij zijn niet verplicht om in te gaan op uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is: 

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

 • voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen;

Er zijn bepaalde andere omstandigheden waarin wij niet verplicht zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen, alhoewel deze twee de meest waarschijnlijke omstandigheden zijn waarin wij dat verzoek zouden afwijzen

Beperking

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te bewaren maar niet te gebruiken), maar alleen wanneer:

 • de juistheid ervan wordt betwist (zie Rectificatie), om ons in staat te stellen de juistheid ervan te verifiëren; of

 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat deze worden gewist; of

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, maar wij deze nog steeds nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; of

 • u gebruik hebt gemaakt van het recht om bezwaar te maken, en de toetsing van dwingende redenen nog hangende is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking:

 • wanneer wij uw toestemming hebben; of
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen. 

Overdraagbaarheid

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens aan u te verstrekken in een gestructureerde, gangbare, machineleesbaare vorm, of u kunt verzoeken dat deze rechtstreeks worden "overgedragen" aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, maar in elk geval alleen indien:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u; en

 • de verwerking langs geautomatiseerde weg wordt verricht. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die onze "gerechtvaardigde belangen" als rechtsgrondslag heeft, indien u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. 

Wij hebben de mogelijkheid om aan te tonen dat wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. 

Internationale doorgiftes

U kunt vragen om een kopie van, of een verwijzing naar, de waarborgen waaronder uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. 

Wij kunnen overeenkomsten inzake gegevensdoorgifte of verwante documenten redigeren (d.w.z. bepaalde informatie in deze documenten maskeren) om redenen van commerciële gevoeligheid. 

Toezichthoudende Autoriteit

U hebt het recht om bij de verantwoordelijke lokale toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verzoeken u eerst te proberen eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt te allen tijde contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.