Door de oorlog in Oekraïne neemt het aantal vluchtelingen snel toe. Zo dreigt opvangcentrum Ter Apel binnenkort een gebrek van 1500 opvangplekken te hebben. Daarom worden er naar creatieve oplossingen gezocht. Het (CAO) Centraal Orgaan Asielzoekers deed een oproep aan alle veiligheidsregio's om opvangplekken te creëren. Specifiek gaat het om plekken voor vluchtelingen die niet uit Oekraïne komen. Een deel van deze druk wordt van de ketel gehaald doordat de gemeente Utrecht het oude Holland Casino op de Overste den Oudenlaan tijdelijk ter gebruik stelt als opvangcentrum voor 200 vluchtelingen.

Hulporganisaties slaan alarm

Volgens verschillende hulporganistaties, onder wie het Rode Kruis, UNICEF en Vluchtelingenwerk Nederland, dreigt er een enorm tekort aan opvangplekken voor niet Oekraïense vluchtelingen. De noodkreet luidt:

„Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit inmiddels zo vol dat de veiligheidsregio Groningen overweegt de hekken te sluiten. Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië en Jemen die bescherming zoeken in Nederland, belanden dan op straat”

Daarom roepen de organisaties gemeenten en veiligheidregio's op:

„dit zwarte scenario van mensen die op straat komen te staan koste wat het kost te voorkomen en per direct te zorgen voor opvangplekken.”

Oude vestiging Holland Casino & Brandveiligheid

Het oude casino pand in Utrecht werd eerder in overweging genomen als opvangcentrum in September vorig jaar. Nadat het Holland Casino zijn nieuwe prominente vestiging opende aan de A12. Toen zou er plek worden geregeld voor een totaal van 500 mensen, met oog op gezinnen met grotere kinderen. Dit plan werd in November echter afgeblazen doordat er een te ingrijpende verbouwing nodig was om de plek brandveilig te maken. De huidige oplossing is daarom tijdelijk. De opvangplek zal voor slechts 200 mensen zijn en zal hoogstens voor een periode van 4 weken zijn. Het brandveilig maken van het pand voor deze situatie blijkt wel mogelijk.

CAO hoopvol over meer plekken

De CAO heeft te kennen gegeven dat zij uitkijken naar de komende vergaderingen met de veiligheidsregio's. Zij zijn hoopvol dat er nog meer plekken beschikbaar zullen komen tijden deze vergaderingen met de andere regio's, aldus hetAlgemeen Dagblad. De kans dat dit zo zal zijn is aanwezig, Nederland telt immers in totaal 25 veiligheidsregio's.