Per 1 april veranderd de wetgeving omtrent de 18+ waarschuwing die aanbieders van kansspelen en affiliates moeten tonen. Tot op heden is deze tekst  'Speel bewust 18+' maar wordt nu dus vervangen met “Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+”.

Motie Michiel van Nispen over reclameverbod

Oud demissionair minister van Rechtsbeveiliging Sander Dekker raadde op 15 december een algeheel verbod op gokreclame nog af. Op 16 december werd er echter door de kamer voor gestemd op de motie voor een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen. Naar aanleiding van deze motie (motie 186 van Michiel van Nispen) zei de minister aan de slag te gaan met dit duidelijke signaal vanuit de Kamer. Hij gaf gelijktijdig aan dat het niet simpel zou zijn. De legale haken en ogen moesten worden onderzocht en het doel van kanalisatie moest niet uit het oog worden verloren. Echter, wanneer dit doel bereikt was, sloot hij een verbod niet uit.

Een gedegen analyse en nieuwe minister

Snel daarna werd echter duidelijk dat Sander Dekker niet door zou gaan als minister van Rechtsbeveiliging in het nieuwe kabinet. De nieuwe minister voor Rechtsbescherming is inmiddels Franc Weerwind van D66. Hij is op 10 januari beëdigd door de Koning. Het zal aan hem zijn om uiteindelijk vorm te geven aan de inhoud van de motie. Zo stelde oud demissionair minister Sander Dekker op 6 januari:

Voordat, zoals ook verzocht in de motie Van Nispen, verdergaande beperkende maatregelen in overweging worden genomen, is een gedegen analyse van de mogelijkheden en de effecten daarvan nodig. Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten over het al dan niet invoeren van dergelijke maatregelen.”

In een brief aan de kamer over de uitvoering van de motie en de nodige onderzoekspunten sluit de oud demissionaire minister af met:

Ik ga bovenstaande aspecten samen met in het bijzonder de Kansspelautoriteit en de sector onderzoeken. In de toegezegde brief van april 2022 zal ik u hierover nader informeren.”

Feite Hofman waarschuwt voor gevaren gokreclame en komt met alternatief

Feite Hofman, zelf ex-gokverslaafde en eigenaar van 'Pas op Gokken & Gamen' en voorzitter van Anonieme Gokkers, zet zich actief in om gokverslaving tegen te gaan. Hij waarschuwt voor de gevaren van flitsende reclames op de televisie die een beeld schetsen van makkelijk te winnen geld. 

Vooral jongeren zijn volgens hem uiterst vatbaar voor dit soort verleidingen. Hij vindt dat er niet genoeg wordt gewezen op de gevaren. Daarom stelt hij voor om een louter informatieve reclamespot te ontwerpen. Deze zou dan eenmaal per dag, na negenen 's avonds, op elke relevante zender uitgezonden worden. De voorgestelde spot is simpelweg een alfabetisch gerangschikte lijst van Ksa-vergunningshoudende online casino's. Vervolgens een korte tekst die wijst op de mogelijkheid om bij deze legale online casino's te gokken, maar die mensen ook meteen afraadt om dit te doen.

Een onorthodoxe manier om dit probleem op te lossen is het zeker. Wel zou het volgens hem zowel de branche en het spelende publiek ten goede komen. Er is geen concurrentie meer onder de aanbieders om de mooiste en meest verleidelijke reclame te maken. En, zegt hij, het publiek wordt duidelijk gewezen op de legale mogelijkheden en de potentiële gevaren van het spel.

De voor de hand liggende kritiek ligt hem natuurlijk in het feit dat de bovenaanstaande in de lijst een absoluut voordeel genieten. Hier zou uiteraard een elke keer wisselende volgorde als oplossing kunnen dienen.

Tombola als eerst met “Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+”

Het publieke debat omtrent de overvloed en inhoud van gokreclames op tv is nog niet voorbij. Toch zijn er positieve ontwikkelingen.

De waarschuwende tekst die geldt voor de kansspel-industrie was tot voor kort 'Speel bewust 18+'. Hier moest echter verandering in komen en zo werd al in 2016 onderzoek gedaan naar een beter alternatief. Na suggesties uit verschillende hoeken is er door ex-demissionair minister Sander Dekker uiteindelijk te kennen gegeven dat per 1 april 2022 alle aanbieders de tekst moeten vervangen met “Wat Kost Gokken Jou? Stop Op Tijd 18+”.

Tombola, de online bingo-site, kiest voor een proactieve aanpak en heeft de waarschuwende tekst al in hun reclamespotjes gebruikt in het afgelopen weekend van 14-15 januari. Zij zijn hiermee de eerste uit de branche die dit doen.

Een proactieve aanpak blijkt niet voor iedereen een prioriteit. Met betrekking tot de verdere restricties die mogelijkerwijs volgen begin april wachten sommigen tot de deadline van 1 April met het gaan hanteren van de nieuwe waarschuwende tekst.

Gokreclame blijft heikel onderwerp

Tijdens de aflevering van nieuwsuur op 15 januari jongstleden is er uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp gokreclame op de televisie. Zo kwamen er een ex-verslaafde, een hulpverlener speciaal voor jongeren en een medewerker uit een afkickkliniek aan woord. 

Niet alleen de hoeveelheid van de reclames wordt onder de loep genomen, ook het gebruiken van bekende personen wordt bekritiseerd. In de reclameblokken zijn vaak BNN'ers te zien. Het is volgens de hulpverlener ook erg belangrijk om te begrijpen dat jongeren opkijken tegen hun idolen. En zo hebben bijvoorbeeld jonge ex-profvoetballers een voorbeeldfunctie voor jonge jongens.

''Ik kreeg een vader aan de telefoon die mij vertelde: ''mijn kind heeft thuis best wel veel stampij gemaakt waarom hij niet mocht gokken. Wesley doet het dus ook.'' En dit is in dit geval dus Wesley Sneijder, die propageert alsof het een heel normaal fenomeen is en dat je dat allemaal maar moet kunnen. Het is een rolmodel voor heel veel kinderen.”

Marco Hout, Nieuwsuur 15 januari 2022 om 22.29

Speellimieten en de zelfregulerende maatregelen die zijn genomen door de branche zoals bijvoorbeeld de ROK (Reclamecode Online Kansspelen) zouden niet afdoende genoeg zijn. De uitzending pleit duidelijk voor een totaal verbod op gokreclame.