Eerst waren het Mirjam Bikker van de ChristenUnie en  Michiel van Nispen van de SP die kritische vragen stelden, maar nu heeft ook een CDA-politicus (Evert Jan Slootweg) op 17 mei zich in de discussie gemengd en kamervragen gesteld aan minister Franc Weerwind van het Ministerie van Rechtsbescherming.

Het gaat hierbij om het voorgestelde verbod op gokreclames in België. Zou dat geen navolging verdienen in Nederland?

Kamervragen CDA

De volgende kamervragen zijn gesteld door Evert Jan Slootweg van het CDA omtrent gokreclames en deze kamervragen staan tevens vermeld op de website van de Tweede Kamer.

Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken’ 

1. Bent u bekend met het bericht

België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken’?

2. Herkent u zich de uitspraak van de sociaal-liberale minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) die zei:

“Gokken is het nieuwe roken en iedereen is het er ook over eens dat tabaksreclame er beter niet meer is”

3. Deelt u de mening dat het een zeer zorgwekkende ontwikkeling is dat er sinds de legalisering van online gokken in Nederland een toename van meer dan 50 procent gespeelde uren per maand geconstateerd is ten opzichte van het aantal uren dat voor 1 oktober 2021 aan gokken werd besteed? Zo nee, waarom niet?

4. Herinnert u zich dat u in uw brief van 17 maart jl. schrijft dat u sinds de invoering van de Wet kansspelen op afstand

“in de beschikbare gegevens een trend ziet dat met name jongeren interesse in gokken tonen”?

Hoe groot is precies de toename van het aantal jongeren dat is gaan gokken naar aanleiding van de legalisering van het online gokken?

5. Herkent u zich in het beeld dat minister Van Quickenborne schetst dat

“reclame off- en online als een brandversneller heeft gewerkt om gokverslaafd te worden”?

6. Heeft u al een concreet beeld van hoe omvangrijk het verbod op ongerichte reclames voor online gokken gaat zijn? Wat zal hiermee precies verboden gaan worden en hoe wordt voorkomen dat niet juist jongeren – die veel online actief zijn – ontvanger gaan worden van online gerichte dan wel ongerichte reclame voor online gokken?

7. Acht u het, met het oog op de stijging van het aantal gokkers en verslaafde gokkers zoals hiervoor aangehaald, wenselijk om tot een algeheel verbod te komen van reclame voor risicovolle kansspelen, dus op zowel gerichte als ongerichte reclame en zowel online als offline? Zo nee, waarom niet?

8. Klopt het dat Staatsbedrijven Holland Casino Online en TOTO sinds de legalisering van online gokken met afstand het grootste aandeel in het aantal reclames voor online gokken hebben en dat dit eerder onderbouwd is met het doel dat daarmee beter zicht op gokverslaving kon worden gehouden? Wordt dit doel tot op heden behaald? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, bent u van plan hier maatregelen op te treffen zodat dit niet leidt tot een groeiende gokmarkt?

9. Wat gaat u concreet doen behalve de aangekondigde regelgeving, en voorafgaand aan de invoering daarvan, om het stijgend aantal gokverslaafden als gevolg van de legalisering van online gokken te bereiken, in te dammen en van goede verslavingszorg te voorzien?

Al eerder Kamervragen over gokreclames

Er zijn al verschillende politici geweest die zich in het verleden kritisch hebben uitgelaten over gokreclames. Met name Mirjam Bikker (ChristenUnie) heeft regelmatig van zich laten horen. Zij was fel gekant tegen de Wet Kansspelen op afstand en vond dat de cijfers ook laten zien dat de meeste gokverslaafden die bij Jellinek aankloppen, bij TOTO zijn begonnen. En daar ligt dus een verantwoordelijkheid voor TOTO, die ze vooralsnog niet oppakken.

Ook was Bikker ontevreden over het verbod op TV-reclames voor 21.00 uur. Dat is wat haar betreft niet afdoend, want jongeren gaan echt niet na de eerste helft van een voetbalwedstrijd naar bed. Zij worden hoe dan ook blootgesteld aan gokreclames, aldus Bikker.

België koploper in stevige aanpak.

In België nemen de  tv-zenders, na afkondiging van een Koninklijk Besluit al de nodige maatregelen. Dit gebeurde nadat onze minister Franc Weerwind via een brief had laten weten een verbod op gokreclames te willen invoeren (voor eind 2022). Daarop vooruitlopend onderneemt de Nederlandse online goksector al zelf stappen door te stoppen met reclames in het openbaar en op de radio, en op de televisie pas na 22:00 uur gokreclames te vertonen.