De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft van Holland Casino geëist dat op de site waar online gokken wordt aangeboden, niet langer ook reclame te vinden is voor de fysieke casino vestigingen. De Ksa publiceerde vandaag een besluit hierover.

Wat er in het besluit staat

De Kansspelautoriteit heeft vastgesteld dat Holland Casino N.V. op de (mobiele) website waarop zij online kansspelen aanbiedt reclame maakt voor (activiteiten in) vestigingen van speelcasino’s. Daarmee handelt Holland Casino in strijd met artikel 4.2, vijfde lid, van het Besluit kansspelen op afstand. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit draagt Holland Casino op alle reclame- en wervingsactiviteiten voor (activiteiten in) vestigingen van Holland Casino, op de (mobiele) website voor haar online kansspelaanbod, te verwijderen en verwijderd te houden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.

De Ksa constateerde dat al in oktober 2021 op de site waarmee HC de mogelijkheid tot online gokken aanbiedt, ook links stonden die leidden naar informatie over de fysieke vestigingen van HC. Dit is wettelijk niet toegestaan volgens het Besluit kansspelen op afstand. Hierin staat dat een online vergunninghouder op haar website geen reclame mag maken voor andere diensten en goederen dan waar de vergunning voor is verleend. Het besluit kon pas vandaag worden gepubliceerd in verband met nog lopende procedures.

Monopolie

Holland Casino heeft in Nederland een monopolievergunning voor het aanbieden van fysieke (of: landgebonden) casinospelen. Dat is een andere vergunning dan die op grond waarvan zij online kansspelen aan mag bieden. Holland Casino trof inmiddels maatregelen waardoor de overtreding is gestaakt.

Last onder dwangsom

In het sanctiebesluit van de Kansspelautoriteit staat dat Holland Casino een last onder dwangsom kreeg opgelegd van € 5.000 per dag dat de reclame voor de fysieke vestigingen niet zou worden verwijderd. De hoogte van de dwangsom zou maximaal op kunnen lopen tot € 25.000.