Minister Weerwind wil laten onderzoeken of het wenselijk en zinvol is om een nagesprek te houden met een speler die na zijn Cruks-periode weer wil gaan gokken. 

De commissie Kansspelen van de Tweede Kamer kwam 6 october weer bijeen. De volgende commissieleden waren aanwezig (inclusief Weerwind):

 • Rudmer Heerema (VVD)
 • Corinne Ellemeet (GL)
 • Michiel van Nispen (SP)
 • Joost Sneller (D66)

Mogelijk nagesprek onderzoeken

CEO Petra de Ruiter van Holland Casino had als eerste een voorstel gedaan om een nagesprek aan te bieden aan spelers die uit Cruks komen. Minister Weerwind gaf aan hier wel iets voor te voelen; dit in navolging van Ksa die een grondig onderzoek voorstelde over de haalbaarheid van een nagesprek. Het impliceert namelijk een behoorlijke aanpassing aan het systeem van Cruks en het heeft aardig wat complexe privacy aspecten. De Kansspelautoriteit zal eerst een advies geven aan de Minister, die vervolgens een beslissing zal nemen. Het schijnt overigens dat Holland Casino veel ervaring heeft met het houden van nazorggesprekken, maar het kan ook opgepakt worden door bijvoorbeeld Loket Kansspel.

Andere besproken zaken in het commissiedebat 

De volgende zaken werden ook besproken:

 • Binnenkort gaat de overheid een voorlichtingscampagne starten over de gevaren van gokverslaving om zo meer bewustwording te creëren. De voorlichting zal zich vooral richten op jongvolwassenen (over de gevaren van gokken en de aanverwante schuldenproblematiek van excessief gokken). Ook zal er meer informatie verschaft worden over de mogelijkheden die er zijn voor spelers met een verslaving.
 • In december 2022 gaat de aanmeldprocedure voor Cruks sterk verbeterd worden.
  Met name de termijn van zes weken voordat een inschrijving in Cruks verwerkt is, wordt te lang gevonden. 
 • Er gaat meer geld in het kansspelverslavingsfonds stromen dan eerder gedacht. De legale online casino’s dragen namelijk meer af dan oorspronkelijk verwacht. Het onderzoeksinstituut ZonMw gaat dus de beschikking krijgen over een ruimer budget om te verdelen.. DE casino's betalen op dit moment 0,25% over hun GGR aan het kansspelverslavingsfonds. Michiel van Nispen van de SP stelde een verhoging van de afdracht aan het kansspelverslavingsfonds voor. 
 • Er loopt een onderzoek naar de hiaten in de huidige zorgplicht van de online casino's; dit onderzoek zal in januari 2023 afgerond zijn en de resultaten gaan dan naar de kamer.
 • Rudmer Heerema (VVD) stelde met betrekking tot poker een verlaging van het belastingtarief voor live poker voor zodat poker in Holland Casino beter zou kunnen concurreren met het illegale aanbod. Noch Weerwind, noch de andere commissieleden voelden daar iets voor. Dit om de helderheid en uniformiteit in de Kansspelbelasting niet aan te tasten. Het wachten is verder op de evaluatie in 2024.
 • Het schijnt dat spelers die bij Cruks aangemeld zijn, toch nog gokreclames in hun mailbox ontvangen. Dit is niet te voorkomen volgens de Minister. Een oplossing werd niet geopperd.
 • De vraag was of pinautomaten in casino’s en speelautomatenhallen verboden moeten gaan worden. Weerwind gaf aan hier tegen te zijn, want pinautomaten helpen juist bij het monitoren van excessief speelgedrag. 
 • Mirjam Bikker (CU) liet weten dat er meer reclame te zien is op social media, die met name populair zijn onder jongeren. De kansspelautoriteit dient hier op te treden. 
 • Ook liet Bikker weten dat ze het unfair vindt dat landgebonden aanbieders wel reclame mogen maken, terwijl ze regelmatig dezelfde naam en logo gebruiken voor hun online aanbod. De minister antwoordde hierop dat de risico’s lager zijn bij de landbased casino's. Maar ook hier moet de Kansspelautoriteit de reclames in de gaten houden en optreden als het niet verkapte reclame betreft voor online.
 • Heerema (VVD) informeerde de commissie over het feit dat internationale organisaties geen grote evenementen in Nederland meer willen organiseren omdat ze een bettingpartner hebben, en dat straks niet meer is toegelaten. De Minister zei dat hij hiervan niet op de hoogte was en verzocht Heerema meer informatie te verschaffen.
 • De commissie ziet het als een groot probleem dat sportclubs nog steeds langlopende  contracten tekenen met online casino's. De Minister maakt zich geen zorgen, want de termijn (1 januari 2025) is duidelijk en biedt nog een vrij langdurig perspectief.
 • Er zijn op dit moment 22 aanbieders zijn en er gaan er nog velen volgen. Volgens de MInister is er gekozen voor een open stelsel, dat in 2024 wordt geëvalueerd. Wanneer de markt verzadigd is, is onduidelijk. Mocht de kamer een grens willen stellen, dan dient er een voorstel te komen. Ook de criteria voor een vergunning kunnen wel aangescherpt worden, maar dan dienen daar goede redenen voor te zijn. De Minister stelde voor ook dit agendapunt op te nemen in het evaluatiemoment in 2024.
 • Mirjam Bikker (CU) stipte nog het punt van de zogenaamde crypto-beleggingen aan, die voor jongvolwassenen veel overeenkomsten hebben met games en gokken. De Minister Weerwind wilde geen uitspraken doen hierover, en verwees het dossier crypto naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangezien het daar thuis hoort.

Het gehele debat is na te kijken via debatdirect.tweedekamer.nl.