Op 5 april zijn er door politica Mirjam Bikker Kamervragen gesteld omtrent het nieuws dat Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers, voetballers van Sparta Rotterdam, aandeelhouders zijn bij het illegale online casino Edobet. Zij ziet de verwevenheid tussen de gokwereld en de voetbalindustrie als een gevaar. 

Verbod op gokreclame al in de maak

De politiek heeft zich al meerdere keren laten horen als het over gokreclame en rolmodellen gaat. De motie van van Nispen voor een verbod op gokreclame werd aangenomen op 16 december 2021. De nieuwe minister van Rechtsbescherming Marc Weerwind heeft als reactie op die motie laten weten dat dit verbod eraan komt voor ongerichte reclame, maar dat dit proces minstens een jaar zal duren.

Mirjam Bikker haalt uit naar gokindustrie & stelt vragen

Vorige week werd bekend dat oud voetballers van Sparta Rotterdam jaren geleden een contract hebben getekend met het gokbedrijf Edobet. Zo kwamen ze destijds overeen dat ze na hun carrière een aantal procenten in aandelen zouden ontvangen. Ook werd bekend dat oud voetballer Dirk Kuyt soms voor € 25.000 per dag gokte op de site. Naar aanleiding van dit nieuws kwam Mirjam Bikker met de volgende mededeling:

Voetballers en voetbalclubs: ze hebben miljoenen fans van jong tot oud. Maar helaas weten gokbedrijven dat ook. Het AD van afgelopen zaterdag maakte indrukwekkend duidelijk wat de schadelijke gevolgen zijn: bekende spelers, oud-spelers, die de gokwereld worden ingezogen. Erg voor hen, voor hun geliefden maar ook voor al die tieners. Voor al die kinderen voor wie het dan net lijkt alsof hun grote voorbeeld ook hierin het voorbeeld moet geven. Dat is natuurlijk niet zo. Gokken is niet normaal, gokken hoort niet bij voetbal. Helaas is het in aanloop naar een wet die online gokken moest reguleren, toch ook weer gebeurd dat goksyndicaten nieuwe illegale goksites opzetten.”

Later in de vergadering stelt zij de minister een aantal vragen.

“Ik weet dat deze minister zeer gemotiveerd is om de excessen aan te pakken. Daar dank ik hem ook voor. Tegelijkertijd: dweilen we niet nog steeds met de kraan open, juist gelet op dit bericht? Hoe ziet de minister de verwevenheid tussen gokwereld en voetbalwereld? Is die niet veel te groot geworden? En welke voornemens heeft hij na het lezen van dit artikel om zo snel mogelijk die verwevenheid tot een einde te brengen?”

Minister geeft antwoord maar wijst ook op verdeeldheid van de Kamer 

Marc Weerwind maakt vervolgens duidelijk dat het wel degelijk een probleem is wat aangepakt zal worden en dat het verbod op rolmodellen ''er zo snel mogelijk komt''. Dit verbod zou er in juni komen, maar zal naar vermoeden er nu al eerder zijn. Aldus de minister:

“In de verordening wil ik met name — laat ik het zo stellen — de prominente figuren, de zogenoemde rolmodellen, nadrukkelijk aanpakken en daar duidelijk over zijn. Dat zal ik zo spoedig mogelijk doen. U kunt van mij verwachten dat ik in een brief in april aangeef wat de stappen daartoe zijn. Ten slotte ben ik voornemens om u voor het zomerreces te laten zien — daar heb ik u over geïnformeerd — hoe we de wet gaan aanpassen en hoe we dat wettelijk goed kunnen verankeren.”

Hij merkt echter ook op dat de sponsoring die plaatsvind in de voetbalwereld, en ook andere sporten, iets is wat niet zomaar verboden kan worden. Hij sprak daarbij ook over de verdeeldheid die er is in de Kamer of het verbieden van dit soort sponsoring.

“U praat ook over betaalde sport. U haalt voetbal aan, maar laten we het iets ruimer trekken. Om daarin een verbod in te stellen op sponsorreclames en dergelijke, zoek ik een helder antwoord vanuit uw Kamer. U mag verwachten dat ik daarvoor in het wetsvoorstel waarmee ik kom een voorstel zal doen. Maar ik heb ook geconstateerd dat de Kamer daar heel verdeeld over denkt.”

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Sponsoring moet wel kunnen volgens de VVD

Rudmer Heerema van de VVD gaf aan dat de wetgeving omtrent gokken, gokreclame, sponsoring en inkomen niet moet gaan te kosten van de inkomsten van de sport. Hij merkte op tijdens het vragenuur: 

“We hebben nog niet zo lang geleden zowel een commissiedebat als een interpellatiedebat gehad over gokken, gokreclames, sponsoring en inkomsten vanuit die reclames voor de sport. We hebben toen geconstateerd dat maatregelen die de overheid neemt, die de minister neemt, niet ten koste mogen gaan van de inkomsten voor de sport.”

Rudmer Heerema, VVD

Hoe het af zal lopen met het verbod op ongerichte gokreclame en het vervroegde verbod op het gebruik van rolmodelen zullen we binnenkort weten. Het lijkt erop dat minister Weerwind druk in de weer is met de wijziging in de wet. Ondertussen is de ROK (Reclamecode Online Kansspelen) sinds 1 april geldig. Dit is een code die vanuit de branche zelf in het leven is geroepen. De code dient om legale aanbieders bewuster reclame met zorgplicht te laten maken en buitensporige gokreclame online tegen te gaan.