René Jansen, voorzitter van de Nederlandse toezichthouder de Kansspelautoriteit (Ksa), zei dat recente gegevens erop wijzen dat de Nederlandse online gokmarkt  wel eens kleiner zou kunnen zijn dan aanvankelijk verwacht in termen van spelersaantallen.

Jansen gaf commentaar op het jaarverslag 2021 van de toezichthouder, dat vorige week werd uitgebracht en gegevens bevatte over spelersaantallen, advertenties en ongeoorloofd spelen. In dit rapport merkte de Ksa op dat tussen de  lancering in oktober 2021 en begin maart 2022 ongeveer 634.000 online gaming-accounts waren aangemaakt.

Toch minder spelers dan verwacht

Jansen merkte op dat als er sprake is van spelen met meerdere accounts, dit suggereert dat het aantal spelers mogelijk lager is dan verwacht.

"Let op: dit betekent niet dat er zoveel spelers (op legale sites) in Nederland zijn", aldus Jansen. “Een onbekend aantal spelers heeft een account bij meerdere providers. Het zijn er dus (waarschijnlijk aanzienlijk) minder dan 634.000.

“Dat is een belangrijk inzicht, omdat er eerder schattingen zijn gemaakt van ongeveer 1 miljoen Nederlanders die – incidenteel of vaker – deelnemen aan kansspelen op internet. Er is zelfs een recent onderzoek dat uitkwam op 1,8 miljoen. Die schattingen lijken dan ook overdreven, vooral omdat een aantal grote aanbieders zonder vergunning per 1 oktober hun diensten niet meer in Nederland aanbiedt.”

Hoofddoel Ksa: Alleen gokken in een veilige omgeving

Jansen merkte ook op dat de legalisering van online kansspelen in Nederland – en het daarmee gepaard gaande optreden tegen exploitanten zonder vergunning – succesvol is geweest in zijn hoofddoel, namelijk er voor te zorgen dat degenen die willen gokken dit doen binnen een gereguleerde ruimte. Eerdere cijfers die de regering in december publiceerde, lieten een soortgelijk effect zien.

"Het addendum bevat een grafiek die duidelijk laat zien dat het legale aanbod het illegale aanbod sinds 1 oktober 2021 grotendeels heeft onderdrukt", zei hij. “Dat was precies de bedoeling van de wet: mensen die online willen gokken, moeten dat kunnen doen in een veilige, gereguleerde omgeving.”

Tijdsbesteding aan gokken toegenomen.

Hij merkte echter ook op dat de tijdsbesteding aan gokken is toegenomen na regulering. “Tegelijkertijd laat de grafiek zien dat per saldo sinds 1 oktober het totaal aantal uren dat consumenten op goksites besteden groter is dan voor 1 oktober”, aldus Jansen. “Een verklaring zou kunnen zijn dat de legalisering van online kansspelen de aandacht van consumenten op het bestaan ​​ervan heeft gevestigd.

“In de aanloop naar legalisering was er immers veel media-aandacht voor online kansspelen. En natuurlijk is er sinds 1 oktober veel reclame gemaakt.” Jansen merkte op dat minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind had toegezegd actie te zullen ondernemen om reclame verder te beperken, terwijl operators al overeenstemming hadden bereikt over vrijwillige beperkingen.

Zelfuitsluiting bij Cruks positief

Ten slotte merkte Jansen op dat aanmeldingen voor het  zelfuitsluiting register Cruks al de 10.000 gepasseerd waren. De KSA-voorzitter zei dat dit niet een negatieve ontwikkeling is, maar een positieve, omdat het aantoont dat mensen al bekend zijn met dit hulpmiddel en daadwerkelijk hulp krijgen.

"Een derde en laatste observatie van mijn kant is dat Cruks de 10.000 registraties ruimschoots heeft overschreden", zei hij. “Dit zijn mensen die zichzelf voor minimaal 6 maanden willen uitsluiten van deelname aan kansspelen. Het duurt altijd even voordat zo'n register bekend is en zijn weg naar de doelgroep heeft gevonden.

“Het aantal van meer dan 10.000 aanmeldingen zegt me dat we op de goede weg zijn. Cruks is een belangrijk middel tegen gokverslaving, dus het is goed dat mensen dit platform weten te vinden.”