De Wet kansspelen op afstand (KOA) vereist dat elk kansspel systeem wordt beoordeeld op basis van een beoordelingsschema. Het beoordelingsschema is vastgesteld door de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Met ingang van 1 oktober 2022 zullen online aanbieders moeten voldoen aan een nieuw keuringsschema.

Ontwikkeling van het nieuwe schema

De ontwikkeling van het beoordelingsschema is mede gebaseerd op de normen voor kansspelen op afstand in Denemarken. De speleisen opgelegd aan het kansspelsysteem in Denemarken bleken namelijk hetzelfde te zijn als de relevante eisen in Nederland. Dit is de reden waarom zoveel mogelijk afstemming was gezocht met het Deense kader.

Doel en reikwijdte van de beoordelingsregeling

Het spelsysteem omvat de organisatie, de werkwijze en de (elektronische of niet-elektronische) middelen die worden gebruikt door de gelicentieerde kansspelaanbieders. Dit platform moet voldoen aan de technische en operationele eisen die zijn vastgelegd in het Besluit kansspelen op afstand, de Regeling kansspelen op afstand en het uitvoeringsbeleid van de Kansspelautoriteit.

In het nieuwe keuringsschema is vastgelegd welke aspecten van het kansspelsysteem worden beoordeeld. Daarnaast specificeert het keuringsschema de reikwijdte van de beoordeling en de te hanteren beoordelingsnormen.

Hoe zit het keuringsschema in elkaar?

Het beoordelingsschema geeft niet aan op welke tijdstippen de beoordeling moet plaatsvinden. Maar wel staat in het keuringsschema precies de unieke identificatiereferentie (ID) vermeld voor de beoordelingseisen. Want elke norm die is opgenomen in het keuringsschema heeft een unieke ID-referentie die bestaat uit:

• 'KS' betekent het beoordelingsschema

• Twee cijfers die het onderwerp van het beoordelingsschema vertegenwoordigen:

 • ‘01’ Administratieve verplichtingen
 • ‘02’ Betalingstransacties
 • '03' Controle Databank (CDB)
 • ‘04’ Centraal Register Uitsluiting (CRUKS)
 • '05' IT-systeembeheer
 • '06' Registratie- en aanmeldingsprocedures
 • '07' Kwaliteitsmanagementsysteem
 • '08' Informatiebeveiliging
 • '09' Goktechnologie
 • ‘10’ Verslavingspreventie
 • Twee opeenvolgende cijfers - Verwijzend naar het volgende nummer in het onderwerp
 • '_2.0' - Verwijzend naar het versienummer

Nieuw keuringsschema 2.0

Het keuringsschema bestaat uit beoordelingseisen die continu beoordeeld en aangepast worden naar aanleiding van feedback uit de markt. Met name de ontwikkelingen in de technologie en wijzigingen in de wetgeving en het beleid hebben bijgedragen aan de vernieuwde versie van het keuringsschema.

Per 1 oktober 2022 vervangt het keuringsschema versie 2.0 het oude beoordelingsschema versie 1.4. Dit betekent dat vanaf 1 oktober 2022 alle beoordelingen van het online gok- en gokplatform moeten worden uitgevoerd op basis van het keuringsschema versie 2.0.