Alle legale online casino’s in Nederland hebben recent een waarschuwing ontvangen, omdat ze de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet goed naleven en bepaalde verplichtingen niet nakomen. Onderzoek van de afgelopen maanden van de Ksa heeft hiertoe geleid.

Er is zelfs is er een nader onderzoek ingesteld naar twee online casino’s. Welke twee dat zijn is niet bekend gemaakt door de Ksa en ook niet waar ze precies in de fout zijn gegaan. 

Terrorisme bestrijding

Niet alleen banken en andere financiële instellingen zijn onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar ook de legale online casino’s. Het doel van deze wet is om de herkomst van geld inzichtelijk te maken en daarmee de financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen. Voor online casino’s geldt tevens dat de Wwft matchfixing moet voorkomen. 

Daarom moeten alle online kansspelaanbieders alle ongebruikelijke  transacties melden. En nu blijkt dat de online casino’s in Nederland dit niet altijd (goed) doen.

Ongebruikelijke transacties

Bij nazicht bleek dat niet alle opmerkelijke transacties door de online casino’s gemeld worden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland). Wat bijvoorbeeld gemeld moet worden is een totale transactie van € 15.000 of meer binnen 24 uur. Ook werden sommige verdachte transacties te laat gemeld; die moeten namelijk binnen twee weken gemeld worden.

Tevens blijkt dat de kansspelaanbieders te weinig controleren of hoge stortingen wel te rijmen valt met het inkomen van de speler. Nu gebeurt een dergelijke controle pas bij stortingen hoger dan 2.500 euro. De Ksa benadrukt dat een gemiddeld netto maandsalaris ongeveer 2.500 euro bedraagt. De Ksa verwacht van de vergunninghouders dus dat ze in het vervolg onderzoek doen bij stortingen van lagere bedragen dan 2.500 euro. Dit is belangrijk uit oogpunt van voorkomen van gokverslaving (consumentenbescherming) en witwassen (criminaliteit).

Waarschuwing

De Kansspelautoriteit heeft aan alle online casino’s een waarschuwing uitgedeeld om dit in het vervolg beter te doen. Bij niet naleving in de toekomst kunnen de online casino’s een sanctie opgelegd krijgen.