In elke regio ter wereld waar gokken een legale activiteit is, moeten bepaalde regels en voorschriften worden gevolgd. Dit is inclusief licenties. Deze week maakte de Ksa bekend dat het actie heeft ondernomen tegen enkele tientallen operators die diensten aanbieden zonder een geldige aanwezigheidsvergunning.

De ontdekking werd gedaan door de toezichthouder nadat 290 horecalocaties waren beoordeeld. De horecalocaties waren geselecteerd volgens een aselecte steekproef. De Ksa is verantwoordelijk voor het uitgeven van de exploitatievergunningen voor de sector en realiseerde zich dat deze geselecteerde operators niet geautoriseerd waren.

Details van de ontdekking

De Ksa geeft licenties af voor gebruik. Een exploitatievergunning heeft betrekking op spelen op plaatsen waar een zogenaamde  aanwezigheidsvergunning is afgegeven. Een aanwezigheidsvergunning is ook een optie, die kan worden afgegeven door gemeenten en garanties. De speelautomaten kunnen in dit geval alleen worden aangeboden op locaties die geschikt zijn voor volwassenen (meerderjarigen). Het gaat hier om zogenoemde hoogdrempelige horecalocaties. Een kansspelautomaat open en bloot in een snackbar bijvoorbeeld, is niet toegestaan.

Een aanwezigheidsvergunning is cruciaal om te voorkomen dat speelautomaten in Nederland door criminelen worden gebruikt. Een gemeente heeft het recht om desgewenst een betrouwbaarheidsonderzoek te doen alvorens een bezoekvergunning af te geven. Als de potentiële aanbieder zich op enigerlei wijze slecht gedraagt, kunnen ambtenaren ervoor kiezen de aanwezigheidsvergunning niet te verlenen. Dit kunnen activiteiten zijn zoals het witwassen van geld of frauduleus gedrag.

Aanwezigheidsvergunning

In principe houdt de Ksa toezicht op de exploitanten van de branche terwijl de gemeenten de naleving van de regelgeving rondom de aanwezigheidsvergunning bezien. De Ksa verplicht gemeenten om regelmatig te controleren op een aanwezigheidsvergunning als het gaat om speelautomaten.

Door deze controle kwamen de 37 operators onder vuur te liggen vanwege onjuiste vergunningen. Het eindresultaat was dat alle operators, op één na, de overtredingen staakten. Bij de exploitant die in overtreding bleef, moest er een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan te pas komen. De noodzaak tot het voornemen kan worden meegenomen bij de beoordeling door de Kansspelautoriteit of de exploitant zijn exploitatievergunning mag behouden.