De Kansspelautoriteit (Ksa) is druk bezig met de vernieuwing van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Het nieuwe Cruks 2.0 moet vooral gebruiksvriendelijker en toegankelijker worden. 

Update CRUKS

Minister Weerwind heeft In zijn Beslisnota najaarsbrief ontwikkelingen kansspelen op afstand en evaluatie Ksa de Tweede Kamer geïnformeerd over Cruks. Op 11 november 2022 stonden er 26.621 mensen in Cruks geregistreerd. Nu (5 december 2022) zijn er ruim 27.000 spelers in Cruks genoteerd, een stijging van ten minste 379 gokkers. Cruks 2.0 zal een vernieuwde versie zijn van het huidige Cruks. Zaken moeten makkelijker worden voor spelers; vooral het inschrijfproces in het het zelfuitsluitings-register moet gemakkelijker gemaakt worden voor spelers. Op welke manier het proces precies simpeler wordt, maakt de minister in zijn brief aan de kamer niet concreet.

Mismatch bij inschrijving Cruks

Spelers moeten na het inloggen met DigiD hun voornaam, tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats opgeven. Deze stap bestond in aanzet niet, maar dat leidde in de praktijk vaak tot mismatch. Het lijkt aannemelijk dat de versimpeling met name hier op gericht zal zijn. De testfase schijnt nu te lopen en het Cruks 2.0 zal al in januari 2023 ingevoerd dienen te worden.

Geen Cruks-controle bij TOTO in de winkel

Bij alle landgebonden casino’s en speelautomatenhallen in Nederland, én bij de vergunde online casino’s is Cruks verplicht. De enige die is uitgesloten van Cruks, zijn de landgebonden verkooppunten van TOTO. Wie bij het winkeltje op de hoek een TOTO-formulier koopt, wordt niet gecontroleerd op registratie bij Cruks. Volgens minister Weerwind  is het risico op problematisch speelgedrag bij TOTO lager en is het niet praktisch uitvoerbaar:

“Bij de fysieke verkoop van risicovolle kansspelen, zoals landgebonden sportweddenschappen, hoeft deze controle niet plaats te vinden. Hoewel deze kansspelen ook risicovol zijn, is het risico op het ontwikkelen van problematisch speelgedrag hierbij lager. Daarnaast is het praktisch niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar om identiteitsgegevens te laten registreren en speelgedrag te laten volgen op fysieke verkooppunten.”

Speellimieten niet gekoppeld aan Cruks

Tijdens het Commissiedebat Kansspelen van 6 oktober 2022 liet minister Weerwind weten dat overkoepelende speellimieten niet haalbaar zijn. In zijn najaarsbrief herhaalde Weerwind dat. Het inzetten op speellimieten zou een complete herziening van het systeem betekenen:

“Daarnaast blijft de uitwijkmogelijkheid naar illegaal aanbod bestaan. Niet alleen wanneer limieten worden bereikt, maar ook wanneer het systeem traag of met fouten werkt is de overstap naar illegale partijen snel gemaakt.”

Ontwikkelingen andere Europese landen

In België juist is men juist overgestapt van overkoepelende limieten terug naar een limiet per aanbieder. In Duitsland zijn ze ermee bezig een overkoepelende limiet in te voeren. Weerwind gaat een onderzoek naar speellimieten starten. De minister geeft aan het aspect van een bovengrens te willen onderzoeken. Het schijnt dat de Kansspelautoriteit, verslavingsdeskundigen en de banken daarbij zijn betrokken:

“Vervolgens kijk ik in het eerste kwartaal van 2023 met verschillende partijen, zoals verslavingsdeskundigen, de Ksa en banken hoe met aanscherpingen de speellimieten beter beschermend kunnen werken.”

Weerwind liet de Kamer weten de regelgeving in concept in de eerste helft van 2023 af te hebben. Daarna komt er een pilot, gestart met aanbieders en wetenschap om tot “gedragsinterventies te komen waardoor spelers lagere limieten instellen.”

Nagesprek na Cruks

Holland Casino CEO Petra de Ruiter stelde indertijd voor om een nagesprek te voeren met mensen die weer gaan spelen ná eerder opgenomen te zijn geweest in Cruks. De Kansspelautoriteit wees in dit verband op het verlies van anonimiteit met een dergelijke handeling. Maar volgens het Holland Casino hoeft het nagesprek  uiteraard niet perse door de aanbieder gevoerd te worden. Weerwind is nu grondig de impact van een dergelijke wijziging in het Cruks aan het onderzoeken:

“Momenteel onderzoek ik samen met de Ksa in hoeverre het praktisch, technisch en juridisch mogelijk en wenselijk is dit te bewerkstelligen.”

Weerwind belooft de kamer in het voorjaar van 2023 hierover te informeren.

Onvrijwillige inschrijving Cruks

De doorlooptijd voor de onvrijwillige inschrijving in Cruks is langdurig (gemiddeld  zes weken duurt het voordat iemand is opgenomen in het zelfuitsluiting-register op verzoek van een derde). Volgens de minister geeft de Ksa aan dat het proces zo langdurig is om de benodigde zorgvuldigheid te kunnen betrachten. Ook omdat advies van externe deskundigen ingewonnen moet worden.

Kennisnemen van Cruks

Weerwind onderstreept nogmaals het belang van voorlichting en bewustwording (Loket Kansspel):

“Het uitgangspunt is om gericht te werk te gaan. Daarmee moet worden voorkomen dat bewustwordingscampagnes onbedoeld juist interesse voor kansspelen wekken en onverhoopt deelname aan kansspelen stimuleren.”

De volgende partijen zijn betrokken bij het uitwerken van de plannen: de Ksa, het ministerie van VWS, het Trimbos-instituut en Loket Kansspel.