De Ksa is opgericht op 1 april 2012. De Kansspelautoriteit, afgekort Ksa, is de toezichthouder op de markt van kansspelen. Daarvóór was er het zogenaamde ‘College van Toezicht op Kansspelen’ die in de gaten hield of de vergunninghouders zich aan de regelgeving voor kansspelen hield. De Ksa heeft echter meer bevoegdheden en taken dan het College indertijd had, en voert in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming het Nederlandse kansspelbeleid uit. De Ksa is een onafhankelijk orgaan en hun taken zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de kansspelen. De Kansspelautoriteit adviseert de minister voor Rechtsbescherming over het kansspelbeleid. Dat doen zij gevraagd en ongevraagd. René Jansen is de voorzitter van het bestuursorgaan Ksa.

Missie, visie en strategie van de Ksa

De Ksa staat neutraal ten opzichte van kansspelen en is niet vóór of tegen kansspelen. De Ksa vindt wel dat de kansspelen veilig, eerlijk en betrouwbaar moeten zijn en de aanbieders transparant. Voorop staat dat de speler beschermd moet worden, dus het spel moet eerlijk zijn en de winkansen duidelijk. Er mogen geen gokverslaafden en illegale praktijken zijn. De speler staat dus centraal in de missie van de Ksa. 

Wat zijn de doelstellingen en wettelijke taken van de Ksa?

De Kansspelautoriteit heeft 3 doelstellingen en 5 wettelijke taken. 

De 3 doelstellingen zijn:

 • Het beschermen van consumenten
 • Het voorkomen van kansspelverslaving
 • Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit

De 5 wettelijke taken zijn:

 • Verlenen van vergunningen is de 1e wettelijke taak. Het reguleren van de kansspelmarkt door vergunningen te verlenen aan kansspelaanbieders. Om een vergunning te krijgen, moeten aanbieders voldoen aan voorwaarden. De Kansspelautoriteit controleert of dat het geval is.
 • Toezicht en handhaving is de 2e wettelijke taak. Als de voorwaarden in de vergunning of wet- en regelgeving niet worden nageleefd, gaat de Ksa over tot handhaving. Dat varieert van het voeren van een gesprek tot het opleggen van een boete of het intrekken van een vergunning. De Kansspelautoriteit treedt ook op bij illegale activiteiten, bijvoorbeeld als een kansspel illegaal wordt aangeboden.
 • De 3e wettelijke taak is het bevorderen van verslavingspreventie. Dit doet de Ksa door toe te zien op de vergunninghouders, die een zorgplicht hebben. Ook werkt de Ksa aan bewustwording van de risico’s die er aan kansspelen kleven. Verder stimuleert de Ksa dat organisaties samenwerken om te voorkomen dat consumenten kansspelverslaafd raken.
 • De 4e wettelijke taak is het geven van voorlichting en informatie. Dat is bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van gemeenten  en mede toezichthouders over kansspelen. Ook burgers hebben vragen, bijvoorbeeld wat ze kunnen doen als ze vinden dat een spel niet eerlijk is verlopen. Organisaties stellen eveneens vragen, bijvoorbeeld een voetbalvereniging die een loterij wil organiseren en met de opbrengst een nieuwe kantine wil bouwen.
 • De 5e wettelijke taak is het tegengaan van gokgerelateerde matchfixing bij vergunninghouders. Vergunninghouders van (online) sportweddenschappen en de totalisator moeten maatregelen treffen om matchfixing binnen hun wed aanbod te voorkomen en tegen te gaan. Zo moeten de vergunninghouders signalen die kunnen duiden op matchfixing detecteren en melden bij de juiste instanties. Hoe dat precies in zijn werk gaat lees je hier.

Waar haalt de Ksa zijn financiering vandaan?

De Ksa bestaat uit zo'n 75 fulltime banen en die worden betaald door het heffen van kansspelheffing. Deze heffing moet betaald worden door de aanbieders van kansspelen en hiermee wordt dus de Kansspelautoriteit gefinancierd.

Wat is het verschil tussen kansspelheffing en kansspelbelasting?

Heb je als speler een prijs gewonnen? Gokbedrijven en loterijen met een vergunning in Nederland regelen de kansspelbelasting voor alle prijzen. Als je iets wint bij zo’n bedrijf hoef je daarom zelf geen aangifte te doen. En je hoeft ook geen kansspelbelasting te betalen. Win je heel veel geld, dan moet je daarover mogelijk later wel vermogensbelasting betalen.

De kansspelheffing moet worden betaald door de aanbieder. Hiervoor moet aangifte gedaan worden, vergelijkbaar met BTW-aangifte. Deze aangifte wordt per jaar gedaan en moet in januari van het jaar volgend op het aangiftejaar binnen zijn bij de Ksa. Voor elke speelautomaat in Nederland (bijvoorbeeld) moet dus kansspelheffing worden betaald door de aanbieder aan de Ksa.

De kansspelheffing is het afgelopen jaar substantieel verhoogd om het verslavingspreventie fonds te financieren. De kansspelheffing bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk van het type kansspel dat aangeboden wordt, of de locatie.

 • Voor loterijen en weddenschappen: in deze situatie is de kansspelheffing afhankelijk van de omzet.
  • Is de omzet (verkochte deelnamebewijzen/loten) tussen 1 miljoen en 5 miljoen euro, dan betaal je als aanbieder €1.029 aan kansspelheffing;
  • Bij een omzet tussen 5 miljoen en 20 miljoen euro bedraagt de heffing €10.290;
  • Heffing van €51.450 bij een omzet tussen 20 miljoen en 50 miljoen euro;
  • Is de omzet hoger dan 50 miljoen euro dan is de heffing €51.450 plus 0,21% van de omzet hoger dan 50 miljoen euro.
 •  Casinospellen (tafelspelen): deze worden belast per tafel.
  • € 2.143 per speeltafel
  • € 136 per aangekoppelde terminal (bijvoorbeeld roulette- of pokerautomaten die meespelen op de live tafel)
 • Gokautomaten: hier gelden drie tarieven, afhankelijk van de locatie van de gokkasten.
  • Voor gokautomaten in een speelcasino (Holland Casino) bedraagt de heffing € 231 per spelersplaats
  • In een speelautomatenhal kost een automaat per spelersplaats € 136
  • Voor gokautomaten in de horeca wordt € 84 per spelersplaats berekend
 • Online kansspelen: hier geldt een jaarlijks kansspelheffing. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het bruto spelresultaat en bedraagt:
  • 1.95 % heffing, waarvan 0,25% voor het Verslavingspreventie fonds en 1,70% voor de Ksa.

Welke typen kansspelen zijn er en hoe kijkt de Kansspelautoriteit (Ksa) tegen ze aan?

De Ksa maakt onderscheid tussen 6 verschillende typen kansspelen.

 1. Promotionele kansspelen. Dit zijn bijvoorbeeld ‘like&win acties’ op social media en mogen zonder vergunning georganiseerd worden. De voorwaarden zijn:
 • geen inleg van de deelnemers 
 • de actie is tijdelijk van aard 
 • prijzenpot van max €100.000 
 • maximaal 20 trekkingen 
 • de deelnemer mag de algemene voorwaarden opvragen

Bij kleine promotionele kansspelen mag de prijzenpot maximaal €4500 zijn, geen maximum aantal trekkingen, en zijn de algemene voorwaarden niet verplicht.

 1. Kleine kansspelen. Kleine kansspelen, bijvoorbeeld bingo of rad van fortuin, mogen ook zonder vergunning worden georganiseerd en er mogen ook minderjarigen deelnemen. Wel moet er aan 4 voorwaarden worden voldaan:
 • het kansspel moet minimaal 14 dagen van tevoren worden aangemeld bij de gemeente (die kan deze verbieden of extra eisen stellen)
 • de organisatie is een Nederlandse vereniging of stichting die al minstens 3 jaar bestaat
 • de vereniging of stichting heeft een duidelijk omschreven doel, anders dan het organiseren van kansspelen
 • prijzen zijn niet hoger dan €400
 • per bijeenkomst mogen de prijzen samen niet meer dan €1550 waard zijn.
 1. Casinospelen. Casinospelen worden in Nederland enkel in het Holland Casino toegestaan, dit zijn de spelen waar een menselijke croupier bij betrokken is. De voorwaarde om dit te mogen aanbieden is, dat alle opbrengsten na aftrek van prijzen en kosten, ten goede van de staatskas komen.
 1. Speelautomaten. Speelautomaten vallen uiteen in drie categorieën: kansspelautomaten (gokkasten), behendigheidsautomaten (flipperkasten) en kermisautomaten. Kermisautomaten hebben geen vergunning nodig. Voor behendigheidsapparaten geldt een modeltoelating. Voor kansspelautomaten heb je een exploitatievergunning en een aanwezigheidsvergunning nodig. De modeltoelating wordt door de Kansspelautoriteit afgegeven aan de fabrikant of importeur. Hierin staat onder welke voorwaarden de kast geplaatst mag worden in Nederland. De exploitatievergunning wordt afgegeven aan de exploitant. Op deze vergunning zit de zorgplicht met betrekking tot gokverslaving. De aanwezigheidsvergunning bepaalt of een gokkast op een bepaalde plaats mag staan, en wordt door de gemeente afgegeven.
 1. Weddenschappen. Hier gaat het om sportweddenschappen en paardenrennen (totalisator). Op 1 oktober 2021 hebben de eerste 10 kansspelaanbieders een Ksa vergunning gekregen. Van deze 10 zijn er 5 legale online aanbieders die ook sportweddenschappen aanbieden. Dit zijn bet365, BetCity.nl, Holland Casino Online, TOTO en Bingoal. 
 1. Loterijen. Voor loterijen is, mits het geen promotioneel kansspel is, altijd een vergunning benodigd. Een vergunning kan een meerjarige vergunning zijn (denk Staatsloterij of Postcode Loterij) of een eenmalige vergunning. Die eenmalige vergunning is nodig voor een loterij die een incidenteel karakter heeft (maximaal 13 trekkingen in een periode van 6 maanden). Bij een prijzenpot minder dan €4500 verleent de gemeente de vergunning. De Ksa int 50% van de opbrengst, of meer als de kosten lager zijn, en deze opbrengst moeten naar een goed doel of een doel van algemeen nut gaan. Voor de meerjarige loterijen is er een onderverdeling naar monopolie loterijen (één vergunning voor een staatsloterij, instantloterij als krasloten en een lotto, vergeven aan de Nederlandse Loterij), en niet-incidentele goede doelen loterijen. Die moeten minimaal 50% van de opbrengst afdragen aan goede doelen, waarvan minimaal 80% aan doelen met een ANBI status. Het gaat hier onder andere om de Postcode Loterij, BankGiroLoterij, en de Vriendenloterij.

Wat is Cruks?

Cruks staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en is een - door de Ksa in het leven geroepen - autoriteit die bedoeld is om mensen met een gokverslaving uit te sluiten van het spelen van kansspelen. De speler kan zichzelf uitsluiten, maar casino’s kunnen ook spelers met zorgwekkend gedrag aanmelden en laten uitsluiten via Cruks. De periodes om je als speler uit te sluiten verschillen van zes maanden tot de rest van je leven. Inschrijven doet een speler met zijn DigiD. Wanneer een speler zich heeft ingeschreven bij Cruks  is gokken niet meer mogelijk. In zowel online als land-based casino’s en speelhallen wordt de speler dan niet meer binnengelaten. 

Bedrijven met een aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal of een vergunning speelcasino moeten aansluiten op Cruks om hun vergunning te behouden. Online kansspelaanbieders die een vergunning hebben (of aanvragen) voor de Nederlandse markt hebben een werkende en getoetste aansluiting nodig (bij hun vergunningaanvraag).