De medewerkers van Holland Casino ontvangen in juli een eenmalige uitkering van € 350,- als onderdeel van een uitgebreide nieuwe CAO met twee vakbonden.

Het onderhandelde akkoord, dat loopt tot eind september 2023, voorziet in een reeks loonverplichtingen en eenmalige betalingen na wekenlange besprekingen met FNV, de grootste vakbondsfederatie van Nederland, en De Unie.

Flinke loonsverhogingen

De lonen van alle medewerkers worden vanaf deze maand met 2,5% verhoogd en daarnaast komt er structureel € 60,- per maand bij. Er komt een nieuw minimumloon van € 14 per uur, terwijl de lonen vanaf begin 2023 met nog eens 0,75% stijgen.

Iedereen die in juli van dit jaar in dienst is bij het Casino, ontvangt die maand eenmalig € 350 bruto op basis van een fulltime dienstverband.

Marleen Berk, directeur human resources bij Holland Casino:

 “De afgelopen twee jaar stonden voor Holland Casino in het teken van de impact van het coronavirus. We hebben maandenlang onze deuren moeten sluiten en werden geconfronteerd met veel beperkende maatregelen.

“In de besprekingen over de lonen moesten we rekening houden met de financiële positie van Holland Casino enerzijds en de inflatie en de situatie op de arbeidsmarkt anderzijds.

“Ik ben blij dat we in relatief korte tijd een goed resultaat hebben neergezet. Met deze verhoging is er een evenwichtige overeenkomst die goed is voor onze medewerkers en voor Holland Casino.”

Omzet 2021

De loonsverhogingen over de hele linie komen ondanks het feit dat HC een omzetdaling noteerde van 8,7% voor 2021. De omzet van Holland Casino daalde tot € 304,2 miljoen in 2021, omdat de lancering van online gaming helaas niet voldoende bleek om de aanhoudende impact van de Covid-19 maatregelen te tackelen. 

Holland Casino staat er goed voor

Ondanks beperkte omzet en flinke belastingschuld staat Holland Casino er nog altijd goed voor, dankzij steunmaatregelen van de overheid en investeringen in nieuwe vestigingen, restaurants en Holland Casino Online.

De inwerkingtreding van de wet Kansspelen op afstand op 1 april 2021 geeft Holland Casino de mogelijkheid om, naast de vestigingen in het land, ook online kansspelen op een verantwoorde, eerlijke en veilige wijze aan te bieden. Holland Casino Online is op 4 oktober 2021 live gegaan. De eerste resultaten zijn goed. De ‘startup’ levert in 2021 direct een bijdrage aan het resultaat. De omzet was 40,4 miljoen euro. Ter vergelijking: volgens het jaarverslag van de Kansspelautoriteit was de totale online omzet van vergunde aanbieders 185 miljoen euro.

De kerncijfers:

  • Minder brutobaten: 304,2 miljoen euro (was 333 miljoen euro in 2020);
  • Verlies (voor vennootschapsbelasting) van 64,3 miljoen euro (was 80,7 miljoen euro in 2020);
  • Omzet Holland Casino Online 40,4 miljoen euro;
  • Meer belastingschuld: 281,9 miljoen euro (was 144,6 miljoen in 2020);
  • Minder bezoeken: 1,7 miljoen (-31,7% ten opzichte van 2020);
  • Vestigingen 168 dagen gesloten door maatregelen tegen corona, 197 dagen open met beperkingen.

Ruud Bergervoet, Chief Financial Officer zei het volgende hierover:

 “Ondanks de negatieve cijfers staan we er in de kern financieel goed voor. Dat is mede dankzij de wendbaarheid van Holland Casino en de overheidssteun om een groot deel van de werkgelegenheid te kunnen behouden. In 2020 werd bovendien duidelijk dat we versneld moesten werken aan een toekomstbestendig Holland Casino. We zijn daarom het herstructureringsproject Horizon gestart waarbij we naast kostenbesparingen ook naar een meer efficiënte en effectieve besturing van de gehele organisatie hebben gekeken. De investeringen in de twee nieuwe vestigingen in Utrecht en Venlo werpen ook hun vruchten af. We hebben ook geïnvesteerd in onze vernieuwde restaurants. Sinds 23 maart van dit jaar gelden er geen beperkingen meer voor bezoeken aan Holland Casino. Dat merken we direct in onze cijfers. Sinds het eerste kwartaal  van 2022 hebben we daarom besloten geen gebruik meer te maken van de NOW-regeling.”

Noël Leise, Chief Operations Officer voegde hieraan toe: 

“Holland Casino is een robuust en prachtig bedrijf waar veel mensen werken met een passie voor hun vak die onze gasten graag een gezellig avondje uit willen bezorgen. Dat konden ze in 2021 maar beperkt doen als gevolg van de coronabeperkingen. De herstructurering was soms ook pijnlijk nieuws voor collega’s van wie we afscheid moesten nemen. Het steeds weer sluiten en deels opengaan van de vestigingen heeft echt veel gevraagd van onze mensen. De onzekerheid is er nog altijd, maar we gaan ervan uit dat we dit jaar gewoon kunnen doen waar we goed in zijn en waarom we bestaan: het aanbieden van spel binnen een veilige en verantwoorde omgeving. We zijn er meer dan klaar voor.”