Nederland is een van de grootste online gokmarkten van de Europese Unie. Dit vanwege de formele goedkeuring van de Wet Kansspelen op Afstand op 1 april 2021. De feitelijke marktintroductie vond plaats op 2 oktober 2021. Hierdoor kunnen Nederlandse en buitenlandse bedrijven nu online kansspeldiensten aanbieden.

Hoe de legalisering van online casino's de economie beïnvloedt

Veel landen hebben commercieel online casino gokken gelegaliseerd. Dit komt vooral omdat ze de waarde ervan inzien als het gaat om het stimuleren van hun economische ontwikkeling. Het levert meer werkgelegenheid op, hogere belastinginkomsten voor staats- en lokale overheden en toename van de lokale detailhandelsverkopen, om maar enkele van de voordelen te noemen.

Creëren van vacatures

Bij online gaming zijn, net als in elke andere branche, veel mensen werkzaam. Dit geldt vooral voor de lokale bevolking die geïnteresseerd is in de industrie. In tijden dat de lokale economie in een crisis verkeert, hebben online casino's in het verleden verbazingwekkende economische voordelen opgeleverd. Ze dragen bij aan lagere werkloosheidscijfers en een hoger gemiddeld loon.

Volgens onderzoek van de American Game Association hebben gebieden met online casino's een hogere arbeidsparticipatie. Dit is niet alleen binnen de casino's, maar ook in aanverwante sectoren zoals die waarbij spel softwareleveranciers betrokken zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat landen met legale online casino's een ongeveer 8% hogere arbeidsparticipatie hebben dan landen waar gokken onwettig is.

Casino's genereren belastinginkomsten

Het belangrijkste voordeel van online kansspelen in Nederland is uiteraard dat het belastinginkomsten genereert voor de staat. Belastingen en investeringen hebben een directe impact op het levensonderhoud van mensen. Dit geld wordt namelijk deels besteed aan de financiering van verschillende gemeenschapsprojecten, waaronder sporten, uitbreiding van wegen, bouw van scholen, aanbod van sponsoring, salarissen en bouw van meer woonvoorzieningen etc.

Het is aantoonbaar dat landen met legale online casino's hogere groeipercentages hebben dan andere. Online gaming is een expansieve industrie. Als zodanig kunnen politici dergelijke inkomsten gebruiken om lokale infrastructuurprojecten en andere belangrijke gemeenschapsdiensten te financieren. Deze inkomsten kunnen ook bijdragen aan het vermijden van bezuinigingen of het verhogen van de belastingen.

Toename lokale detailhandel

Casino's trekken veel vakantiegangers en toeristen aan. Meer van dergelijke bezoekers zou resulteren in meer consumptie bij lokale bedrijven, wat de detailhandelsverkopen zou stimuleren. Boetieks, hotels, restaurants en andere bedrijven genereren hierdoor extra inkomsten. Als gevolg hiervan is dit gunstig voor de economie.

Welke invloed heeft de legalisering van online kansspelen op de Nederlandse economie?

De legalisering van online kansspelen in Nederland biedt de volgende voordelen:

 • Overheidsinkomsten. Vanaf 1 oktober 2021 hanteert Nederland een belastingtarief van 29% op online casino's. Vóór het jaar 2018 was het percentage hetzelfde. Dit levert een aanzienlijk bedrag op voor de overheid. 
 • Groei in de banksector. Online gokken in Nederland biedt een breder scala aan betaalmethodieken dan fysieke casino's. Om aan de verschillende behoeften en smaken van de consument te voldoen, moesten de Nederlandse casino's samenwerken met verschillende bankinstellingen. Als gevolg hiervan moest de banksector in Nederland zijn systemen aanpassen om flexibel genoeg te zijn voor zijn gebruikers. Dit leidde op zijn beurt weer  tot uitbreiding in de banksector.
 • Werkgelegenheid creëren. De legalisering van online kansspelen in Nederland levert een veelheid aan vacatures op. Denk maar aan:
  1. Live dealers
  2. Spelaanbieders
  3. Cyberbeveiligingsexperts
  4. Klantenservice etc.

We kunnen dus stellen dat de legalisering van online casino's een positieve invloed heeft gehad op de Nederlandse economie. Het heeft absoluut bijgedragen aan een verhoging van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de verwachting is dat dit in de komende jaren alleen maar zal toenemen