In het commissiedebat van 6 october deelde Minister Weerwind mee dat er uitstel komt voor het verbod op ongerichte gokreclames. Volgens hem komt de eerder voorgestelde datum van 1 januari 2023 te vroeg, omdat de wet nog door de Raad van State en door de Tweede en Eerste kamer goedgekeurd moet worden. Realistischer is eind maart 2023.

Kanalisatie gaat goed

In het Commissiedebat Kansspelen stipte Franc Weerwind nog eens het doel aan van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA), namelijk om spelers van het illegale aanbod naar het legale aanbod van online casino's te krijgen. Deze kanalisatie verloopt naar wens volgens de  Kansspelautoriteit in hun Monitoringsrapportage online kansspelen.

Zelfreguleringsmaatregelen van de sector

Weerwind uitte zijn tevredenheid over het feit dat de goksector zelf haar verantwoordelijkheid heeft genomen met een heel scala aan zelfreguleringsmaatregelen. En merkte tevens op dat het een goede zaak is dat er een reclameverbod ingesteld gaat worden.

Reclameverbod

Het was de planning dat het reclameverbod voor gokbedrijven op 1 januari 2023 in zou gaan, maar dat gaat volgens de minister zoals het er nu uitziet niet lukken. Aangezien het wijzigingsbesluit nog langs de Raad van State moet, en dat doorgaans 3 maanden duurt, is 1 januari 2023 te optimistisch. 

Zorgen van de kant van de ChristenUnie

Met name Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Michiel van Nispen van de SP, uitten hun zorgen over de vertraagde invoering van het verbod op ongerichte reclame. Ze maken zich zorgen over het WK 2022 in Qatar in november/december. Ze merkte op dat dit wel eens “een laatste reclamefeestje” zou kunnen worden voor de legale online casino’s in Nederland.

Spoedprocedure

Bikker vroeg zich af of de Raad van State niet wat sneller kan handelen, en of er geen spoedprocedure gestart kon worden. Maar de minister gaf aan dat de procedure niet te haastig moest worden afgewikkeld. Want de “instituties moeten in hun waarde worden gelaten” en “ze moeten hun werk secuur kunnen doen.”

Consultaties

Jammer genoeg ging Weerwind niet verder in op de reflecties van het commissiedebat en met name de reacties binnen de consultatie. Met name de twee brancheverenigingen vinden het reclameverbod juridisch onhoudbaar.

WK Qatar

Het WK Qatar vindt nog vroeger plaats dan 1 januari of eind maart. Om voor Qatar nog bindende afspraken te maken met betrekking tot gokreclames is volgens Weerwind niet haalbaar. Wel doet hij een moreel beroep op alle bedrijven in de goksector om verantwoord om te gaan met deze laatste fase van ongerichte gokreclame. Hij benadrukte dat de Kansspelautoriteit eventueel zou optreden als daar aanleiding toe was. 

Gokreclames op televisie

Mirjam Bikker uitte nog haar zorg over een overvloed aan gokreclames op televisie rondom het WK in Qatar, Maar dit lijkt onwaarschijnlijk aangezien de laatste wedstrijden om 21:45 Nederlandse tijd zijn afgelopen. En de gokreclames zullen pas na 22:00 uitgezonden worden. Waarschijnlijk zullen de bookmakers dus alleen in de nabeschouwingen te zien zijn. Bikker zei tot slot nog dat zij een tweeminutendebat over de invoering van het verbod op ongerichte reclame aan zou vragen.