Net zoals in Nederland maakt ook de franse bevolking zich zorgen over de overdaad aan gokreclame. De toezichthoudende instantie Autorité Nationale Des Jeux (ANJ) komt daarom met aanbevelingen. De druk zal vooral minder moeten zijn tijdens het aankomende wereldkampioenschap voetbal eind dit jaar.

Dit voornemen komt doordat er tijdens het EK voetbal, begin zomer 2021 er een ware tsunami aan gokreclame over de franse bevolking heen kwam. Dit ging niet ongemerkt. Uit onderzoek uitgevoerd door het ANJ bleek dat de de intensivering van de reclamedruk vooral plaatvond op het gebied van sportweddenschappen. Ook bleek dat de preventieboodschappen die waarschuwen voor de gevaren van gokken niet goed zichtbaar waren. Een van de bekende gevolgen hiervan is dat de kwetsbare groepen hierdoor negatief beïnvloed worden. Het betreft dan vooral jongeren en reeds verslaafden.

De bestaande wetgeving is vooral gericht op de klassieke kanalen van adverteren. Aanbieders omzeilde deze door vooral online te adverteren.

ANJ stelt richtlijnen op 

De doelstellingen van de ANJ om de reclamedruk in te perken zien er als volgt uit:

 • De reclamedruk op alle kanalen (televisie, radio, display, en digitaal) moet worden gereduceerd.
 • De kwetsbare groepen moeten beter in bescherming worden genomen, in bijzonder minderjarigen en dit met name bij adverteren via digitale media.
 • De preventie systemen moeten verbeterd worden zodat ze meer effect hebben.
 •  

Het ANJ komt met twee verschillende instrumenten om haar succes te behalen. Dat zijn richtlijnen en aanbevelingen. De richtlijnen zijn aangescherpt en gokreclames zullen worden verboden indien ze:

 • gokken als risicovrij afdoen;
 • winstkansen overdrijven of verkeerd weergeven;
 • gokken vergelijken met een normale baan;
 • minderjarigen bevatten;
 • de kijker doen geloven dat gokken een hele normale hobby is;
 • doen alsof je door gokken een hogere sociale status krijgt doordat je als gokker meer kans maakt op het verkrijgen van financiële succes; het verkrijgen van seksueel succes; het verkrijgen van glorie; het verkrijgen van macht; het verkrijgen van bewonderingen van derden; het verkrijgen van volwassenheid; het verkrijgen van rijkdom of luxe goederen (sportwagens, luxe villa’s, privévliegtuigen, jachten, ruimtevaartreizen).

Concrete aanbevelingen omtrent gokreclames

  1.  

De viertal aanbevelingen die het ANJ voor de markt heeft zijn als volgt:

 • Maximaal 3 gokreclames per reclameblok en maximaal 3 blootstellingen op digitale media per speler per dag en per medium.
 • Een advertentie-tool waarmee de kijker aan kan geven hoeveel berichten hij of zij toegestuurd krijgt.
 • Een minimum leeftijd van 18 jaar voor ambassadeurs en influencers, met een maximaal van 16% aan minderjarigen volgers.
 • Standaardisatie van preventieberichten om hun zichtbaarheid te verbeteren.

In vergelijking met Nederland is de leeftijd van influencers en ambassadeurs laag. Dit is in Nederland recent veranderd naar 25 jaar. Het percentage minderjarige volgers is echter weer hoger in Nederland. Die is namelijk 25%.

Om deze nieuwe aanbevelingen en richtlijnen daadkracht te geven zullen de betrokkenen instanties hun manifesten en regelgeving op elkaar af moeten stemmen. Dit zijn de ARPP, de Reclame Code Commissie in Frankrijk, en ARCOM, regelgevende instantie voor audiovisuele communicatie. Tot op heden zijn deze richtlijnen namelijk niet bindend.