De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft net een vergelijkend  onderzoek gepubliceerd over hoe 21 Europese landen invulling geven aan de zorgplicht ter voorkoming van kansspelverslaving. Het onderzoek, waarvan ook een Engelse samenvatting is gepubliceerd, werd uitgevoerd in opdracht van de Ksa. Het doel was meer inzicht te krijgen in hoe andere Europese landen invulling geven aan de zorgplicht en hoe deze uitgevoerd wordt. 

Lessen trekken uit andere Europese landen

Online kansspelen zijn in Nederland sinds oktober 2021 legaal. De meeste Europese landen zetten deze stap a veell eerder, waardoor er mogelijk voor Nederland lessen zijn te trekken uit ervaringen in het buitenland.

We lopen gelijk op

De Ksa schrijft het volgende over de onderzoeksresultaten:

Het onderzoek toont aan dat Nederland met haar wet- en regelgeving niet uit de pas loopt als het gaat om het kunnen beschermen van spelers tegen ongewenste effecten van gokken. Een aantal landen tracht spelers extra te beschermen, onder meer door verplichte maximale stortings- of verlieslimieten te hanteren per kansspelaanbieder of een geaggregeerde limiet voor alle aanbieders samen. Om verschillende redenen zijn landen met een geaggregeerde limiet niet goed te vergelijken met Nederland, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een monopolie of omdat beleid (nog) niet wordt uitgevoerd.

Intensivering toezicht

De Ksa raadt de aanbieders van online kansspelen aan nadrukkelijk kennis te nemen van de resultaten van haar onderzoek, en daar hun voordeel mee te doen ter bescherming van hun klanten. Eerder kondigde de Ksa een intensivering van haar toezicht op de zorgplicht aan. Zij voert momenteel een breed onderzoek uit naar de manier waarop online aanbieders die zorgplicht in de praktijk brengen. De aanleiding daarvoor waren signalen dat niet alle aanbieders hun zorgplicht voldoende serieus nemen.

Rol Cruks

In dit verband is het goed om nog eens onder de aandacht te brengen dat - sinds het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) op 1 oktober 2021 van start ging -  meer dan 20.000 mensen een gokpauze namen. Zij sloten zich voor minstens 6 maanden uit van deelname aan kansspelen van online aanbieders, speelautomatenhallen en Holland Casino. Het register is inmiddels ruim 148 miljoen keer geraadpleegd (stand 31 juli 2022).

Wet op de Kansspelen

Cruks is onderdeel van de nieuwe Wet op de kansspelen; een wet die online kansspelen legaliseert. Deze wet stelt ook strenge eisen op het gebied van verslavingspreventie. Speelautomatenhallen, de vestigingen van Holland Casino en online kansspelaanbieders moeten Cruks raadplegen voordat ze een speler toegang verlenen en laten gokken. Als iemand in het register staat, wordt toegang geweigerd. 

Vrijwillig en onvrijwillig

Registratie kan op 2 manieren. Spelers kunnen zichzelf registreren uit zelfbescherming. Ze sluiten zich daarmee uit voor minstens 6 maanden. Langer is ook mogelijk. Men kan ook onvrijwillig in Cruks worden opgenomen. Daarvoor is het nodig dat een belanghebbende, bijvoorbeeld een partner, familielid of kansspelaanbieder, een verzoek indient bij de Ksa. Na een zorgvuldige procedure neemt de Ksa dan een beslissing.