Het WK 2022 nadert met rasse schreden (november is de start) en de Kansspelautoriteit heeft het nodig geacht een brief te sturen naar alle legale online casino’s in Nederland. Hierin wordt nog eens klip en klaar gesteld dat de bookmakers zich aan alle geldende reclameregels moeten houden tijdens het WK in Qatar; niet alleen tijdens het WK maar ook voorafgaand daaraan. 

Brief van Ksa aan vergunde casino's

De Kansspelautoriteit (Ksa) vermoedt dat er behoorlijk reclame gemaakt gaat worden door de legale online casino’s in het kader van het op handen zijnde WK 2022 in Qatar. Niet alleen in de aanloop, maar ook tijdens het WK. Dus hebben ze  een brief verzonden aan alle legale online casino’s in Nederland waarin nog eens met klem verzocht wordt om de regels in acht te nemen.

Verantwoord omgaan met reclame

Begin en medio oktober 2022 verzocht minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind de gokbranche om verantwoord om te gaan met reclame tijdens het WK 2022. Met name ten aanzien van het naderende algehele verbod op ongerichte reclame voor online casino’s; dit verbod gaat zoals het er nu uitziet waarschijnlijk eind maart 2023 in en niet op de oorspronkelijke streefdatum 1 januari 2023. 

Aangezien het WK in november en december 2022 plaatsvinden, valt het WK niet onder het naderende verbod.

Kansspelautoriteit bewaakt

Minister Weerwind hoopt dat de online casino’s het verzoek tot verantwoordelijk omgaan met gokreclames tijdens het WK 2022 zullen inwilligen. De Ksa wil door middel van deze brief nog extra aandacht geven aan de oproep van Weerwind.

Uiteraard wijst de KSA de gokbedrijven erop dat de huidige geldende regelgeving rondom reclame nageleefd moet worden. Dit zijn de geldende regels in het Besluit- en de Regeling werving, reclame, en verslavingspreventie kansspelen.

Belangrijkste regels

De volgende punten stipt de Ksa aan:

  • De strengere regelgeving voor het inzetten van rolmodellen in reclame- en wervingsactiviteiten. Dat is sinds 30 juni 2022 verboden. Denk aan onder andere influencers en (ex-)beroepssporters.
  • De strengere regels met betrekking tot reclame gericht op kwetsbare groepen en jongvolwassenen.
  • De regels die het verbieden reclame te maken tijdens voetbalwedstrijden, als die reclame gericht is op de toeschouwers van of kijkers naar deze activiteiten.

KSA monitoring

In de brief valt ook te lezen dat de Ksa verder de monitoring van de kansspelmarkt tijdens het WK 2022 serieus ter hand zal nemen:

“De Kansspelautoriteit monitort de kansspelmarkt nauwlettend en zal dat rondom het WK voetbal intensiveren. Bij overtredingen zal de Kansspelautoriteit direct handhavend optreden. Zorg er dus voor dat uw reclamecampagnes en uw kansspelaanbod voldoen aan alle geldende wetgeving. Op deze manier voorkomt u sancties.”

Op de website van KSA lichten ze nogmaals de reclameregels toe.